Dưới đây là một số trang web và nền tảng trực tuyến nổi tiếng mà bạn có thể sử dụng để thi thử PTE online:

 1. PTE Practice: https://ptepractice.com/
  • PTE Practice cung cấp dịch vụ thi thử PTE trực tuyến miễn phí. Bạn có thể làm các bài tập theo từng kỹ năng trong PTE và nhận phản hồi tức thì về điểm số và kỹ năng của bạn.
 2. E2Language: https://www.e2language.com/
  • E2Language cung cấp khóa học và dịch vụ thi thử PTE trực tuyến. Bạn có thể đăng ký tài khoản miễn phí để trải nghiệm các bài tập và thi thử.
 3. PTE Gurus: https://ptegurus.com/
  • PTE Gurus cung cấp dịch vụ thi thử PTE và các tài liệu học trực tuyến. Bạn có thể đăng ký tài khoản miễn phí để tiếp cận các bài tập và đề thi.
 4. Sure Way English: https://surewayenglish.com/
  • Sure Way English cung cấp tài liệu và bài tập thi thử PTE trực tuyến. Trang web cũng cung cấp các gói luyện thi và tư vấn để chuẩn bị cho kỳ thi PTE.
 5. PTE Tutorials: https://ptetutorials.com/
  • PTE Tutorials cung cấp các khóa học trực tuyến và bài thi thử PTE miễn phí. Bạn có thể truy cập vào phần “Free Practice” để làm các bài tập và thi thử.

Khi sử dụng các trang web và nền tảng trực tuyến này, hãy chắc chắn tuân thủ quy định và hướng dẫn của từng trang để đảm bảo rằng bạn sử dụng dịch vụ một cách hợp lệ và chính xác.