Chứng chỉ PTE không có thời hạn cụ thể. Nếu bạn đã đạt được chứng chỉ PTE (PTE certificate), nó sẽ không hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số tổ chức hoặc trường học có thể yêu cầu bạn cung cấp chứng chỉ PTE có ngày phát hành gần đây hơn, ví dụ như trong vòng 1-2 năm trở lại đây.

Nếu bạn đang nghĩ đến mục đích di cư hoặc xin học tại một trường đại học nước ngoài, hãy liên hệ trực tiếp với tổ chức hoặc trường học đó để biết về yêu cầu chứng chỉ PTE và thời hạn cụ thể mà họ chấp nhận. Một số tổ chức hoặc trường học có thể yêu cầu bạn thi lại nếu chứng chỉ của bạn đã quá cũ.

Thời hạn chứng chỉ PTE Academic thông thường:

Thời hạn chứng chỉ PTE Academic thường có giá trị 2 năm, nhưng đối với những người thi PTE Academic với mục đích nhập cư và đánh giá kỹ năng nghề nghiệp tại Úc thì chứng chỉ được cấp sẽ có hạn 3 năm. Do đó, trước khi thi, thí sinh phải cân nhắc lựa chọn hình thức thi phù hợp với kế hoạch và thời gian đi du học.